Marats død, oppført av pasienter og ansatte ved Reitgjerdet sykehus 1980, 170×231 cm. maleri

4. March 2015 11:58

No comments yet

You must be logged in to post a comment.